จี้12ราศีทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายปีชวด)
จี้ทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายดาวกะหัวใจ)
จี้ทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายดาวตัดลาย)
จี้ทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายถุงเงินถุงทอง)
จี้ทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายหัวใจตัดลาย)
จี้ทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายหัวใจยกขอบตัดลาย)
จี้ทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายเจ้าแม่กวนอิม)
จี้ทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายแคน)
สร้อยคอทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายซีตรองขั้นโอ่ง)
สร้อยคอทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายซีตรองจี้ตะกร้อ)
สร้อยคอทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายซีตรองจี้หัวใจ)
สร้อยคอทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายโซ่โปร่งเงา)
สร้อยคอทองคำ96.5%หนัก2สลึง (ลายซีตรอง)
สร้อยคอทองคำ96.5%หนัก2สลึง (ลายทาโร่)
สร้อยคอทองคำ96.5%หนัก2สลึง (ลายเบนซ์)
สร้อยคอทองคำ96.5%หนัก2สลึง (ลายโซ่ทรงเครื่อง)
สร้อยคอทองคำ96.5%หนัก2สลึง (ลายโซ่แบน)
แหวนทองคำ96.5%หนัก1/2สลึง (ลายมังกรตัดลาย)
แหวนทองคำ96.5%หนัก1/2สลึง (ลายยอดนิยมตัดลาย)
แหวนทองคำ96.5%หนัก1/2สลึง (ลายลูกคิดตัน)