แหวนทองคำ96.5%หนัก1/2สลึง (ลายมังกรตัดลาย)
แหวนทองคำ96.5%หนัก1/2สลึง (ลายยอดนิยมตัดลาย)
แหวนทองคำ96.5%หนัก1/2สลึง (ลายลูกคิดตัน)
แหวนทองคำ96.5%หนัก1/2สลึง (ลายลูกคิดโปร่ง)
แหวนทองคำ96.5%หนัก1/2สลึง (ลายสองห่วงกิ๊ป)
แหวนทองคำ96.5%หนัก1/2สลึง (ลายอินฟินิตี้ตัดลาย)
แหวนทองคำ96.5%หนัก1/2สลึง (ลายแม็กเหลี่ยมทราย)
แหวนทองคำ96.5%หนัก1กรัม (ลายปลาโลมา)
แหวนทองคำ96.5%หนัก1กรัม (ลายหัวใจ)
แหวนทองคำ96.5%หนัก1กรัม (ลายโอซี)
แหวนทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายมังกรตัดลาย)
แหวนทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายยอดนิยมตัดลาย)
แหวนทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายลูกคิดตัน)
แหวนทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายลูกคิดโปร่ง)
แหวนทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายสองห่วงกิ๊ป)
แหวนทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายแม็กกลมตัดลาย)
แหวนทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายแม็กเหลี่ยมทรายเงา)